GEGEVENSPRIVACYBELEID

Betaseed GmbH verheugd zich over uw interesse in haar bedrijf en wil u hartelijk bedanken voor het bezoeken van haar website. De bescherming van uw persoonlijke gegevens vindt Betaseed erg belangrijk. Hieronder vindt u specifieke informatie over wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij deze gebruiken.

Anonieme gegevensverzameling

In principe kunt u de Betaseed-websites bezoeken zonder uw identiteit te onthullen. Wij komen alleen de naam van uw internet-serviceprovider te weten, de website vanaf waar u ons bezoekt alsmede welke internetpagina's u bezoekt. Deze informatie wordt alleen geanalyseerd voor statistische doeleinden. U - de individuele gebruiker - blijft anoniem. 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen als u een internetpagina bezoekt. Deze tekstbestanden worden gegenereerd door de webserver waarmee u een aansluiting via uw webbrowser (bijv. Internet Explorer, Netscape Navigator) maakt en worden dan naar u gestuurd. 

Wij gebruiken ook cookies op onze internetpagina's, bijv. in de vorm van formulieren (registratie- of enquêteformulieren). Voor deze doeleinden gebruiken wij alleen zgn. "session cookies" die verwijderd worden als u uw browser afsluit. Onze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens.

De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u bericht krijgt als cookies worden verstuurd. Bovendien kunt u cookies altijd uit uw systeem verwijderen (bijv. in de Windows Explorer) Gebruik de "Help"-functie in de menubalk van uw webbrowser resp. besturingssysteem.

Persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken

Persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer etc.) worden alleen verzameld als deze aan ons beschikbaar worden gesteld op vrijwillige basis, bijv. bij de registratie voor individuele services of voor het uitvoeren van een contract of het beantwoorden van uw vraag. De verzamelde persoonlijke gegevens worden voornamelijk gebruikt voor het verwerken van uw orders en vragen. Wij verzamelen uitsluitend gegevens die absoluut noodzakelijk zijn.

Verder gebruiken en verwerken wij uw gegevens om u af en toe via e-mail te informeren over onze producten, diensten en acties waarin u zeer geïnteresseerd zou kunnen zijn en om eventuele klantenquêtes uit te voeren. 

Onthulling van persoonlijke gegevens

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan serviceproviders en partnerbedrijven die ons ondersteunen bij het verwerken van orders en het geven van informatie aan klanten. Deze bedrijven mogen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van hun taken voor u en zijn verplicht zich te houden aan de van toepassing zijnde privacybeschermingsregels. 

Soms zijn wij vanwege wettelijke regels of juridische kwesties verplicht uw gegevens door te geven aan derden. Daarnaast zullen er echter geen persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar derden.

Nieuwsbrief

U ontvangt de e-mail-nieuwsbrief alleen als u zich expliciet hebt aangemeld voor deze nieuwsbrief op onze website. Als u de e-mail-nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit abonnement te allen tijde annuleren door gebruik te maken van de link aan het einde van iedere nieuwsbrief.

Recht op bezwaar

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar in te dienen tegen het hierboven vermelde gebruik van uw gegevens voor advertentie- en marktonderzoeksdoeleinden door het sturen van een kort bericht naar het adres hieronder. 

Uw recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens

Verder hebt u natuurlijk te allen tijde het recht om informatie op te vragen van welke gegevens over u zijn opgeslagen en voor welk doeleinde ze zijn opgeslagen. Tevens kunt u foutieve gegevens laten corrigeren of gegevens laten verwijderen waarvan het bewaren ongeoorloofd of niet langer noodzakelijk is. Neem contact op met het adres hieronder, om gebruik te maken van uw bovenstaande rechten.

Externe links

Soms bevatten onze online aanbiedingen links naar websites van derden. Als dit niet duidelijk is zullen wij aangeven dat dit een externe link is. Betaseed heeft geen invloed op de inhoud en lay-out van pagina's van externe providers. Dit gegevensbeschermingsbeleid is hier niet van toepassing. 

Modificatie van dit gegevensbeschermingsbeleid

Om juridische en/of organisatorische redenen kunnen wijzigingen resp. aanpassingen van dit gegevensbeschermingsbeleid noodzakelijk zijn. Wij verzoeken u vriendelijk om de huidige versie van ons gegevensbeschermingsbeleid te bekijken. 

Contactpersoon m.b.t. vragen of opvragen van informatie

Voor vragen, commentaar, aanbevelingen alsmede het opvragen van informatie m.b.t. ons gegevensbeschermingsbeleid en het verwerken van uw persoonlijke gegevens neemt u direct contact op met onze verantwoordelijke medewerker voor gegevensbescherming op het volgende adres:

Infodesk@betaseed.com