WIJ ZIJN BETASEED

Betaseed is een relatief nieuwe leverancier van suikerbieten op de Belgische markt. Als een modern alternatief richten wij ons op de criteria die essentieel zijn voor een optimale teelt van suikerbieten. Ons doel is te zorgen voor een reeks producten van buitengewoon hoge kwaliteit die garant staan voor een hoge financiële opbrengst bij de suikerbietenoogst.

WAAR KOMEN WIJ VANDAAN?

Het hoofdkwartier van Betaseed bevindt zich in Minnesota, Verenigde Staten. Wij ontwikkelen al meer dan 40 jaar zeer succesvolle rassen voor de Noord-Amerikaanse markt. Met een combinatie van een effectieve ziekteresistentie en een hoog opbrengstpotentieel hebben wij de norm bepaald voor de suikerbietenteelt in de Verenigde Staten.Het resultaat van ons succes is dat Betaseed al meer dan tien jaar de onbetwiste marktleider is in Noord-Amerika. Wij maken gebruik van deze expertise om rassen te ontwikkelen die geschikt zijn voor regio's in andere delen van de wereld waar ook suikerbieten geteeld worden.

WAT IS ONZE MISSIE?

De suikerbietenteelt stelt steeds hogere eisen aan resistentie en efficiëntie. Om een toekomstgerichte teelt mogelijk te maken, is het dan ook van essentieel belang dat Betaseed in een vroeg stadium op de hoogte is van de behoeften die in de sector gelden. Om die reden investeert Betaseed 15% van zijn jaaromzet in onderzoek en ontwikkeling van hoog renderende suikerbietrassen met toleranties voor meerdere ziekten en plagen. Maar liefst één derde van de mensen die op de veredelingsstations in Shakopee, Moorhead, Kimberly en Randolph werken, houdt zich bezig met onderzoek en ontwikkeling.

Het ca. 500.000 ha grote suikerbietenareaal in Noord-Amerika is onderverdeeld in 11 regio's die het hele continent omvatten. De variëteiten van Betaseed moeten dan ook bestand zijn tegen zeer uiteenlopende klimatologische omstandigheden, teelteisen, bodemtypes, ziekten en plagen.

Veel regio's in de wereld hebben dezelfde cultuuromstandigheden voor suikerbieten als de Verenigde Staten.
Veel regio's in de wereld hebben dezelfde cultuuromstandigheden voor suikerbieten als de Verenigde Staten.
HOE KUNT U PROFITEREN?

In vele andere gebieden op de wereld heersen vergelijkbare omstandigheden voor de suikerbietenteelt. Ook bij het ontwikkelen van geschikte variëteiten voor deze gebieden kan Betaseed putten uit zijn rijke ervaring.

In België behoren rhizomanie, Rhizoctonia solani en BCA (bietencysteaaltjes) tot de voornaamste ziekten en plagen. Ze hebben alle drie een belangrijke economische impact en zijn ook in Noord-Amerika bekend. Daarom voeren de veredelingsteams van Betaseed in Shakopee en Kimberly talrijke proeven uit, aan de hand waarvan ze variëteiten ontwikkelen die over een tolerantie voor één of meerdere van deze ziekten en plagen beschikken.

Een selectie van deze variëteiten wordt onderworpen aan de proeven van het KBIVB. Alleen de producten die onder lokale teeltomstandigheden de hoogste opbrengsten opleveren, worden goedgekeurd. Dit staat garant voor variëteiten die optimaal aangepast zijn aan de Belgische teeltomstandigheden.

Betaseed zal de komende jaren niet alleen rassen op de Belgische markt brengen met resistentie tegen rhizomanie, maar ook met dubbele resistentie rhizomanie – rhizoctonia en rhizomanie – nematoden. Iedere Belgische landbouwer zal dus op Betaseed kunnen rekenen, ongeacht de problemen die zich voordoen op zijn percelen. Betaseed – uw garantie voor een zorgeloze bietenteelt.

HET BETASEED-TEAM STAAT GRAAG VOOR U KLAAR.

Benoît Rose

Benoît Rose
Directeur Commercial
Telefoon: +33 3 21 64 69 91

Sébastien Chaveron

Sébastien Chaveron
Product Manager
Telefoon: +33 3 21 64 69 91