TECHNOLOGIE

Een gelijkmatig raapbestand in het beginstadium, dankzij UltiPro®
Een gelijkmatig raapbestand in het beginstadium, dankzij UltiPro®

ULTIPRO® TECHNOLOGIE

UltiPro® is een technologie die Betaseed ontwikkelde om zaaizaad te activeren. Het procedé is erop gericht het ontkiemproces te optimaliseren en ondersteunt de snelle en gelijkmatige groei van onze sterke soorten. Op die manier overwinnen ze nog sneller de kritieke fase na het inzaaien.

Met UltiPro® creëren we de best mogelijke omstandigheden om te verzekeren dat uw gewassen zich vlot ontwikkelen en dat de gewasrijen snel gesloten zijn, voor een maximale opbrengst.

Voor België zijn onze soorten standaard met UltiPro® uitgerust.

OPSLAG VAN ZAAIZAAD

U zaait suikerbiet het best in hetzelfde jaar dat u het zaaizaad hebt aangeschaft. De kwaliteit van het zaad neemt immers van nature af hoe langer u het laat liggen. Probeer daarom zo goed mogelijk in te schatten hoeveel zaaizaad u nodig hebt. Bij uw suikerbedrijf kunt u in principe ook tijdens het inzaaien nog zaaizaad krijgen indien u niet genoeg hebt.

Technische resthoeveelheden kunnen evenwel ook het jaar nadien nog gebruikt worden, op voorwaarde dat ze vakkundig worden opgeslagen. Om de kwaliteit van het zaaizaad in stand te houden moet het droog en bij een zo constant mogelijke temperatuur (ca. 10-20°C) worden bewaard in de Betaseed-vouwdozen. We raden aan om het overblijvende zaad meteen uit de zaaimachine te halen en in de hersluitbare Betasaad-zaaizaadverpakking te bewaren.

Zaaizaad dat vochtig is geworden mag in geen geval worden opgeslagen.

Zo bent u zeker dat u ook het jaar nadien succesvol kunt inzaaien.

Bij verdere vragen kunt u steeds bij ons terecht.