Terug naar Overzicht

Zaadontsmetting: Poncho Beta toch toegelaten onder voorwaarden.

07. januari 2019

In de lente van 2018 werd beslist dat het gebruik van neonicotinoïden aan banden gelegd wordt en dat deze moleculen enkel nog kunnen gebruikt worden in serres. Hiermee viel het doek over Poncho Beta en Cruiser Force die reeds jarenlang als zaadontsmetting in suikerbieten worden gebruikt. Intussen werd beslist dat in België een derogatie wordt toegestaan waarbij onder specifieke omstandigheden nog neonicotinoïden mogen worden gebruikt als zaadontsmetting in suikerbieten en wortelen. Deze derogatie werd echter gekoppeld aan een aantal randvoorwaarden met betrekking tot vruchtwisseling. Gewassen die sterk attractief zijn voor bijen mogen niet meer geteeld worden gedurende 5 jaar na een teelt van suikerbieten waarbij met NNI ontsmette zaden werden gebruikt. Voor gewassen met een matige aantrekkingskracht voor suikerbieten mogen in de eerste twee jaar niet meer verbouwd worden. Wie bovenstaande situatie niet klaargespeeld krijgt in zijn vruchtwisseling, heeft nog een uitwijkmogelijkheid, nl. de uitzaai van suikerbietzaden ontsmet met Force (op basis van tefluthrin). Deze zaadontsmetting beschermt de plant tegen ondergrondse insecten maar helemaal niet tegen bladluizen. Kiezen voor Force als zaadontsmetting heeft tot gevolg dat één of meerdere volleveldsbladluisbehandelingen zullen moeten uitgevoerd worden tijdens het groeiseizoen. Zo niet worden de bieten blootgesteld aan de vergelingsziekte met de gekende gevolgen.

De bietenteler heeft in 2019 dus 2 keuzes:

  1. Ofwel kiest hij voor zaden behandeld met Poncho Beta (NNI) maar dan is het opletten geblazen met de vruchtwisseling.
  2. Ofwel kiest hij voor de bietzaden ontsmet met Force, maar dan moet de spuitmachine regelmatig uitgehaald worden voor bladluisbestrijding in volle veld.

 

Categorieën