Terug naar Overzicht

Kies voor een nematodentolerant ras

07. januari 2019

Vorig jaar daalde het aandeel klassieke rhizomanierassen tot ongeveer één derde van het areaal. Elk jaar worden meer nematodenrassen gezaaid en - behalve in de rhizoctoniagebieden - gaan we in snel tempo naar een quasi volledig areaal nematodentolerante rassen. De reden is tweeërlei : Ten eerste heeft onderzoek van het KBIVB aangetoond dat er reeds significante opbrengstdalingen ontstaan eenmaal meer dan 150 eieren en larven per 100 gram grond aanwezig zijn. Gezien dit op veel percelen het geval is en het van veel percelen niet gekend is, lijkt het erop dat zowat het ganse areaal baat heeft bij nematodentolerante rassen. Ten tweede hebben de nematodentolerante rassen intussen de prestaties van de rhizomanierassen duidelijk overtroffen, ook op niet besmette percelen. Als je alle resultaten op één hoop gooit, vind je de nematodentolerante rassen duidelijk bovenaan de tabellen.

Categorieën