Terug naar Overzicht

5 tips bij de inzaai van suikerbieten

20. maart 2014

Kijk voor het zaaien uw zaaimachine goed na. Zorg er zeker voor dat er geen zaaielementen verstopt zitten, zodat het bietenzaad gelijkmatig verdeeld wordt.

Zaai enkel als de bodem voldoende droog is. Na het zaaien zijn twee tot drie dagen zonder regen wenselijk, zodat er geen verslemping en korstvorming van de bodem mogelijk is. Dit bevordert de gelijkmatige opkomst van uw bieten. 

Zaai op een diepte van ongeveer 2.5 cm, zodat de zaden in een vochtige bodem liggen en snel kunnen kiemen. Te diep zaaien vergt te veel energie van de kiemplant om boven te geraken. Bij te ondiep zaaien liggen de zaden te droog. 

Zaai aan 5 km/h voor pneumatische zaaimachine en aan 7 km/h voor mechanische zaaimachine. Haal ‘s avonds altijd de rest van de zaden uit de machine en bewaar ze in een droge en koele omgeving. 


Het BETASEED-team wenst u een goede zaaiperiode

Categorieën